Vi är otroligt stolta och glada över den här nyheten! 🙌🏻 😀

@Norrköpings kommun har med sin digitaliseringsstrategi tagit ett stort steg för att möta morgondagens digitala välfärdssamhälle.

Säker kommunikation, i form av videomöten, såväl interna som externa, är ett smidigt komplement som ökar både tillgänglighet och flexibilitet. Det i sin tur frigör värdefull tid för medarbetare. Det är win-win för alla — medborgare, medarbetare, handläggare, brukare…

Tack Norrköpings kommun för förtroendet!

Läs mer via länken vad Norrköping själva skriver om tjänsten. 👇🏻