modern e-vård

Anpassningsbart för ert vårdflöde

anpassAD för er verksamhet


Alteri Care är en modulbaserad e-vårdplattform. Det betyder att ni själva kan vara delaktiga att anpassa och effektivisera era vårdprocesser. Plattformens modulbaserade arkitektur ger det dig som vårdgivare betydligt större möjligheter att erbjuda dina patienter en anpassad vårdlösning, än andra typer av e-vårdsplattformar.

Med Alteri Care e-vårdplattform kan också den specialiserade vårdgivaren anpassa sin vårdlösning till sina patienters behov.


moduler

PATIENTHANTERING
 • Vuxna
 • Barn
 • Anhöriga

AUTENTISERING
 • BankID

 • SITHS-kort

 • Freja eID
 • Tvåfaktorsverifiering
 • TSL/SSL-Certifikat


HANTERING ersättning
 • Kort

 • Faktura

 • Frikort


Hantering vårdgivare
 • Läkare

 • Sjuksköterska

 • Terapeuter

 • Administration

 • Rapportering


Anamnes / frågehantering
 • Triage, poängbaserad triggerhantering

 • Anamnes/enkät med summeringsvärde

 • Svarshantering till journaltext

 • Frågor anpassade för barn

 • Admin för enkäthantering

 • Hälsoprofil med uppdatering för återkommande


ÄRENDEHANTERING
 • Konversation / Video

 • Videorum för videomöte

 • Bokning återbesök / videomöte

 • Intyg & Remisser

 • Observandum

 • Notifiering/påminnelser

 • Journal

 • Diagnos

 • Slutanteckningar

 • Recepthantering


STÖDSYSTEM
 • SPAR

 • Alpha E-recept

 • Svensk E-identitet

 • Journalhanteringsstöd
 • API-koppling

Förutom ovanstående moduler finns där ett flertal ytterligare funktioner som vi gärna presenterar.