Norrköping – första kommun i landet

Norrköping – första kommun i landet

Vi är otroligt stolta och glada över den här nyheten! 🙌🏻 😀 @Norrköpings kommun har med sin digitaliseringsstrategi tagit ett stort steg för att möta morgondagens digitala välfärdssamhälle. Säker kommunikation, i form av videomöten, såväl interna som externa, är ett...

Hello world!

How it all started REMOTE CARE IS THE NEW NORMAL The team at Alteri Care consists of the same group of enthusiasts who have been involved in developing virtual care platforms, currently used by several well-known care providers in Sweden. REMOTE CARE IS THE NEW NORMAL...