Beroendevård/HVB

Ett komplement för stöd och effektivare behandling till personer med beroendeproblematik

Boka demo

Digitala stödfunktioner

AlteriCare icon transparent png

Sänk tröskeln för att söka vård

Beroende och missbruk är förknippat med känslor av skam och misslyckande. Det gör att vissa inte söker vård i tid. Genom att erbjuda digitala steg till behandling sänks tröskeln och fler vågar söka hjälp.

AlteriCare icon transparent png

Digitala verktyg förenklar uppföljning

Med verktyg för poängstyrda frågeformulär och digital utvärdering blir det enkelt att följa upp hur effektiv behandlingen är.

AlteriCare icon transparent png

Gruppterapi online

Gruppterapi kan vara en effektiv metod vid behandling av missbruk. I Alteri Cares plattform skapar du enkelt aktiviteter som kunder sedan anmäler sig till eller bjuds in till.

AlteriCare icon transparent png

Minska risken för återfall

Minska risken för återfall efter behandling genom att erbjuda digitala supportsamtal via chatt eller video.

Är du intresserad av framtidens vård?