Våra lösningar

Vi utvecklar en flexibel e-hälsoplattform till just din verksamhet. E-hälsa ska vara enkelt, tryggt och tillgängligt för alla.

Primärvård

Erbjud samma digitala tillgänglighet som nätläkarna kan erbjuda och minska risken att patienter listar sig någon annanstans “av misstag”.

Låt era patienter träffa “sin” läkare även digitalt. Många ärenden går att göra helt digitalt.

alteri_care
A girl having a call with the doctor

Socialtjänst

All kommunikation med medborgarna och mellan förvaltningar och socialtjänstens medarbetare är garanterat säker. Det inkluderar inbyggd sekretess, säker drift, kryptering och säker inloggning. Vi låter regelbundet testa skyddet med simulerade intrångsförsök.

Beroendevård

Erbjuder ett digitalt komplement till befintliga behandlingar.

Gör det möjligt att föra statistik som visar hur effektiv behandlingen är.

Gör det möjligt att utreda och behandla digitalt med hjälpa av anpassade frågeformulär och video.

alteri_care
A girl having a call with the doctor

Företagshälsa

Alla kan inte vara överallt samtidigt. Men alla vill ha trygg och enkel vård. Med digital företagshälsovård kan du och dina medarbetare arbeta proaktivt med hälsa och öka tillgängligheten på arbetsplatsen – var den än är.

Elevhälsa

Ibland räcker resurserna inte till. Eleverna är många och alla är lika värdefulla. Genom att förenkla ärendehanteringen, och göra den tillgänglig för rätt personer, frigör vi resurser till kärnverksamheten – barnen!

Med Alteri Care styr du enkelt vem som har tillgång till ett specifikt ärende genom att bjuda in allt från skolkurotor och pedagoger till rektor, specialpedagoger och föräldrar. Ni får en gemensam och tydlig bild av incidenter och utredningar. Tillsammans kan vi arbeta för barnens bästa.

alteri_care
A girl having a call with the doctor

Distansvård

Alla kan inte vara överallt samtidigt. Men alla vill ha trygg och enkel vård. Med digital företagshälsovård kan du och dina medarbetare arbeta proaktivt med hälsa och öka tillgängligheten på arbetsplatsen – var den än är.

Mödrahälsovård

Ibland räcker resurserna inte till. Eleverna är många och alla är lika värdefulla. Genom att förenkla ärendehanteringen, och göra den tillgänglig för rätt personer, frigör vi resurser till kärnverksamheten – barnen!

Med Alteri Care styr du enkelt vem som har tillgång till ett specifikt ärende genom att bjuda in allt från skolkurator och pedagoger till rektor, specialpedagoger och föräldrar. Ni får en gemensam och tydlig bild av incidenter och utredningar. Tillsammans kan vi arbeta för barnens bästa.

Woman taking care of her child

Är du intresserad av framtidens vård?