Branscher

En flexibel e-hälsoplattform för just din verksamhet. Enkelt, säkert och tillgängligt för alla.

Boka demo

Primärvård

Erbjud samma digitala tillgänglighet som nätläkare kan erbjuda och minska risken för att patienter listar sig någon annanstans.
Låt dina patienter träffa dig och dina medarbetare även digitalt. Många ärenden kan i dag hanteras utan ett fysiskt möte.

Läkare behandlar patient
Support Worker Visits Senior Woman Suffering With

Socialtjänst

Alteri Care låter dig samla alla medverkande i en och samma plattform. Ni arbetar tillsammans, både internt och externt, utan att kompromissa om säkerhet och olika förutsättningar.

Beroendevård

Ett digitalt komplement till traditionell behandling.
Du kan enkelt föra statistik som visar hur effektiv behandlingen är.
Undersök och bearbeta digitalt med hjälp av anpassade frågeformulär och videosamtal.

Sad grey senior man sitting on the floor during group psychother
Health Insurance Concept

Företagshälsovård

Med digital företagshälsovård kan du och dina medarbetare arbeta proaktivt tillsammans med hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen – på plats eller på distans.

Elevhälsa

Ibland räcker resurserna inte till för alla elever. Det är många behov och förutsättningar att ta hänsyn till. Digitala möteskanaler ställer höga krav på säker kommunikationen och bibehållen integritet. Alteri Care hjälper din verksamhet till enklare hantering av incidenter och utredningar så att ni får mer tid och resurser till kärnverksamheten – barnen!

Sad Boy With Teddy Bear
Skäggig Man Tittar Ut Genom Fönstret

Distansvård

Alla kan inte vara överallt samtidigt. Men alla vill ha trygg och tillgänglig vård. Med Alteri Care får din verksamhet en plattform som samlar hela verksamheten samtidigt som den inkluderar patienterna. Bättre överblick, mindre tid för administration och mer tid för patienterna!

Mödrahälsovård

Många blivande och nyblivna föräldrar har ett stort behov av råd och stöd. Med vår plattform kan din verksamhet vara aktivt närvarande och stötta modern och familjen – från graviditet till föräldraskap.

Woman Caring A Baby

Är du intresserad av framtidens vård?