Beroendevård

Ett digitalt komplement för effektivare behandling och stöd för de med missbruks- och beroendeproblematik.

Digitala stödfunktioner

AlteriCare icon transparent png

Sänk tröskeln för att söka vård

Missbruk och beroende är förknippat med känslor av skam och misslyckande. Det gör att vissa inte söker vård i tid. Genom att erbjuda digitala insteg till behandling sänks tröskeln och fler vågar söka hjälp.

AlteriCare icon transparent png

Digitala verktyg förenklar behandlingen

Med verktyg för poängstyrda frågeformulär och digital utvärdering blir det enkelt att följa upp hur effektiv behandlingen är.

AlteriCare icon transparent png

Gruppterapi online

Gruppterapi kan vara en effektiv metod i behandling av beroenden. I Alteri Cares plattform skapar du enkelt aktiviteter som klienterna sedan anmäler sig eller blir inbjudna till.

AlteriCare icon transparent png

Minska risken för återfall

Minska risken för återfall efter behandling genom att erbjuda digitala stödsamtal via chatt eller video.

Är du intresserad av framtidens vård?