Distansvård

Med e-hälsa kan vi förbättra livskvaliteten och öka tryggheten för dem
som är i behov av vård och omsorg men som inte nödvändigtvis behöver fysisk vård runt täcket.

Samtidigt frigörs resurser och värdefull tid för vård- och omsorgspersonal.

Teknik och digitala hjälpmedel

Med dagens teknik och digitala hjälpmedel är det lika enkelt och effektivt att bedöma hälsotillståndet hos en patient utan att vara fysiskt närvarande. Alteri Care ger din verksamhet de bästa förutsättningarna för att bedriva säker distansvård.

AlteriCare icon transparent png

Distansvård har aldrig varit enklare

Många äldre, kroniskt sjuka och de som behöver postoperativ vård behöver regelbundet kontrollera olika värden som blodtryck, blodsocker, puls och vikt. Ofta handlar det om att stämma av och konstatera att värdena är stabila och att medicinering fungerar. När inget behöver justeras och allt är under kontroll är det smidigare och mer tidseffektivt, för både patient och vårdgivare, att sköta kontroll och uppföljning på distans.

AlteriCare icon transparent png

Uppkopplad säkerhet

Med digitala hjälpmedel blir det lika enkelt och säkert att vårda på distans. Uppkopplade enheter och smarta sensorer kan skräddarsys efter behov och diagnos. Patienten kan hålla koll på värdena genom en app i en mobil eller surfplatta. Samtidigt får vårdgivaren översiktsbilder av alla värden och en tydlig sammanställning av insamlad data. Om något avviker, eller behöver åtgärdas, går en signal direkt till vårdgivaren.

AlteriCare icon transparent png

Övergripande patientsyn

Alteri Care hjälper till att hålla ihop olika vårdlösningar som finns i hemmet och presenterar dem i en enkel patientvy. På så sätt får vårdpersonal en samlad överblick över patientens tillstånd och kan bedöma hälsotillstånd och snabbt vidta åtgärder vid behov.

AlteriCare icon transparent png

Ökad medvetenhet

Det räcker inte med att livskvaliteten och välbefinnandet ökar för vårdtagare som kan bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. Att hålla koll på sina värderingar genom uppkopplade hjälpmedel ökar patientens medvetenhet. Detta kan i sin tur motivera till mer träning och rörelse.
Samtidigt säkerställer Alteri Cares plattform att vård- och omsorgspersonal har den information de behöver för att kunna stötta patienten på bästa sätt.

Är du intresserad av framtidens vård?