Distansvård

Med e-hälsa kan vi förbättra livskvaliteten och öka tryggheten för de som är i behov av vård och omsorg men som inte nödvändigtvis behöver fysiskt vård dynet runt. Samtidigt frigörs resurser och värdefull tid för vård- och omsorgspersonal.

Teknik och digitala hjälpmedel

Med dagens teknik och digitala hjälpmedel är det lika enkelt som effektivt att bedöma hälsostatus på en patient utan att vara fysiskt närvarande. Alteri Care ger din verksamhet de bästa förutsättningarna för att bedriva trygg distansvård.

AlteriCare icon transparent png

Distansvård har aldrig varit enklare

Många äldre, kroniskt sjuka och de som är i behov av postoperativ vård behöver regelbundet kontrollera olika värden så som blodtryck, blodsocker, puls och vikt. Ofta handlar det om att stämma av och konstatera att värden är stabila och att medicinering fungerar. När inget behöver justeras och allt är under kontroll är det smidigare och mer tidseffektivt, för både patient och vårdgivare, att sköta kontroll och uppföljning på distans.

AlteriCare icon transparent png

Uppkopplad trygghet

Med digitala hjälpmedel blir det lika enkelt som tryggt att vårda på distans. Uppkopplade enheter och smarta sensorer kan skräddarsys efter behov och diagnos. Patienten kan själv ha koll på värden genom en app i mobil eller surfplatta. Samtidigt får vårdgivaren översiktsbilder av alla värden och en tydlig sammanställning av insamlad data. Om något är avvikande, eller behöver åtgärdas, går det en signal direkt till vårdgivaren.

AlteriCare icon transparent png

Samlad patientvy

Alteri Care hjälper till att hålla ihop olika vårdlösningar som finns i hemmet och presenterar dem i en enkel patientvy. På så vis får vårdpersonal en samlad översiktsbild av patientens tillstånd och kan bedöma hälsostatus och snabbt vidta åtgärder när det behövs.

AlteriCare icon transparent png

Ökad medvetenhet

Inte nog med att livskvalitet och välbefinnande ökar för vårdtagare som kan bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. Att själv ha koll på sina värden genom uppkopplade hjälpmedel ökar medvetenheten hos patienten. Det i sin tur kan motivera till mer motion och rörelse.
Under tiden ser Alteri Cares plattform till att vård- och omsorgspersonal har den information de behöver för att kunna stötta patienten på bästa sätt.

Är du intresserad av framtidens vård?