Elevhälsa

Bättre samarbete och ökad tillgänglighet – med eleven i fokus

Boka demo

Trygg elevhälsa

AlteriCare icon transparent png

Samordna insatser

Med Alteri Care kan du enkelt styra vem som har tillgång till ett specifikt ärende. Elevhälsopersonal, lärare, föräldrar och vid behov andra myndigheter har genom samordnade insatser tillgång till samma information, och behöver inte förlita sig på e-post eller andra osäkra sätt att dela information.

AlteriCare icon transparent png

Öka närvaron – där eleverna finns

Elever rör sig lika mycket online som i skolkorridorer. Oavsett var de befinner sig ska de trivas och känna sig trygga. Låt personalen finnas tillgänglig där eleverna är – online, i klassrummet, på distans eller i korridoren.

AlteriCare icon transparent png

Minska administrationstiden

Med Alteri Care blir det mindre tid för administration och mer tid för samarbete med studenter. Genom att effektivisera dokumentation och samordning mellan skolpersonal, föräldrar och andra parter frigörs tid för att hjälpa fler elever.

AlteriCare icon transparent png

Kommunicera säkert

All kommunikation sker på ett säkert sätt mellan alla inblandade. Oavsett om det är ett videomöte, chatt, telefon eller dokument som ska delas och skickas.

Är du intresserad av framtidens vård?