Elevhälsa

Bättre samverkan och ökad tillgänglighet – med eleven i fokus.

Trygg elevhälsa

AlteriCare icon transparent png

Samordna insatser

Med Alteri Care kan du enkelt styra vem som har tillgång till ett specifikt ärende. Genom samordnade insatser får elevhälsopersonal, lärare, föräldrar och vid behov andra myndigheter, tillgång till samma information, och behöver inte förlita sig på e-post eller andra osäkra sätt att dela information.

AlteriCare icon transparent png

Öka närvaron - där eleverna är

Eleverna rör sig lika mycket på nätet som i skolans korridorer. Oavsett var de befinner sig ska de trivas och känna sig trygga. Låt personalen finnas tillgänglig där eleverna är – på nätet, i klassrummet, på distans eller i korridoren.

AlteriCare icon transparent png

Minska tid för administrationen

Med Alteri Care blir det mindre tid för administration och mer tid för samverkan med elever. Genom att effektivisera dokumentation och koordination mellan skolpersonal, föräldrar och andra parter frigörs tid att hjälpa fler elever.

AlteriCare icon transparent png

Kommunicera säkert

All kommunikation sker på ett säkert sätt mellan alla inblandade. Oavsett om det är videomöte, chatt, telefon eller dokument som ska delas och skickas.

Är du intresserad av framtidens vård?