Företagshälsa

Bättre arbetsmiljö och ökad tillgänglighet med digital företagshälsovård

Boka demo

Digital företagshälsa

AlteriCare icon transparent png

Sjuk- och friskanmälan

Lätt för medarbetaren att anmäla frånvaro. En bättre överblick för arbetsgivaren skapar goda förutsättningar för förebyggande åtgärder.

AlteriCare icon transparent png

Rehab

Alteri Care möjliggör ledning, planering och samverkan med externa resurser för att hjälpa medarbetare i behov av en rehabiliteringsplan.

AlteriCare icon transparent png

Allmän hälsovård

För vissa yrkeskategorier är det obligatoriskt att genomföra hälsokontroller och tester. För andra kan det vara ett utmärkt verktyg för att fokusera på fördelarna med god hälsa. Genom att erbjuda hälsokontroller tar arbetsgivaren ansvar och hjälper till att engagera medarbetarna.

AlteriCare icon transparent png

Arbetsmiljöundersökningar

Genom regelbundna medarbetarundersökningar får arbetsgivaren ett verktyg för att identifiera arbetsmiljörelaterade problem, innan det resulterar i sjukskrivning. Med Alteri Care kan du skapa ärenden och vidta åtgärder utifrån medarbetarens svar.

Är du intresserad av framtidens vård?