Företaghälsa

Bättre arbetsmiljö och ökad tillgänglighet med digital företagshälsovård.

Digital företagshälsa

AlteriCare icon transparent png

Sjuk- och friskanmälan

Enkelt för medarbetaren att registrera frånvaro. Bättre överblick för arbetsgivaren skapar goda förutsättningar för förebyggande åtgärder.

AlteriCare icon transparent png

Rehab

Alteri Care möjliggör hantering, planering och samarbete med externa resurser för att hjälpa medarbetare i behov av rehabiliteringsplan.

AlteriCare icon transparent png

Allmän sjukvård

För vissa yrkeskategorier är det tvingande att genomföra hälsokontroller och tester. För andra kan det vara ett utmärkt verktyg för att sätta fokus på fördelarna med god hälsa. Genom att erbjuda hälsokontroller tar arbetsgivaren ansvar och hjälper till att engagera medarbetarna.

AlteriCare icon transparent png

Arbetsmiljöenkäter

Genom regelbundna medarbetarenkäter får arbetsgivaren ett verktyg att identifiera arbetsmiljörelaterade problem, innan det resulterar i sjukfrånvaro. Med Alteri Care kan du skapa ärenden och vidta åtgärder utifrån medarbetarens svar.

Är du intresserad av framtidens vård?