Mödrahälsovård

Med Alteri Care får du ett verktyg som gör det möjligt att ge råd och stöd från mödrahälsovård till barnhälsovård

Boka demo

Förebygg komplikationer

Woman taking care of her child
AlteriCare icon transparent png

Råd och stöd

Många blivande och nyblivna föräldrar har ett stort behov av råd och stöd. Erbjud hjälp innan, under och efter graviditet, via digitala supportsamtal, i de fall ett fysiskt möte inte krävs.

AlteriCare icon transparent png

Digital screening

Med Alteri Care har du möjlighet att göra en digital screening för att identifiera risker som psykisk ohälsa, problem med alkohol och droger samt våld i nära relationer, under graviditeten.

AlteriCare icon transparent png

Eftervård

Gör en individualiserad eftervårdsplan tillsammans med familjen och använd de inbyggda verktygen för att motivera och följa upp utvecklingen.
Använd möjligheten att ge amningsråd via video. Det sparar tid för både dig och den nyblivna mamman.

AlteriCare icon transparent png

Främja egenvård

Utveckla individualiserade egenvårdsprogram för att träna upp den fysiska förmågan, men också för att stödja familjen i övergången till föräldraskap.

Är du intresserad av framtidens vård?