Mödrahälsovård

Med Alteri Care får du ett verktyg som gör det möjligt att ge rådgivning och stöd från mödrahälsovård till barnhälsovård.

Rådgivning och stöd

Erbjud stöd och rådgivning genom hela vårdkedjan, från mödrahälsovård till barnhälsovård. Med Alteri Care kan du både förebygga framtida komplikationer och ge effektiv eftervård.

Woman taking care of her child
AlteriCare icon transparent png

Rådgivning och stöd

Många blivande och nyblivna föräldrar har ett stort behov av råd och stöd. Erbjud digitala stödsamtal i de fall det inte krävs ett fysiskt möte.

AlteriCare icon transparent png

Digital screening

Med Alteri Care har du möjlighet att göra en digital screening för att identifiera risker som till exempel psykisk ohälsa, problem med alkohol och droger och våld i nära relationer, under graviditeten.

AlteriCare icon transparent png

Eftervård

Gör en individanpassad eftervårdsplan tillsammans med familjen och använd de inbyggda verktygen för att motivera och följa upp utvecklingen.
Använd möjligheten att ge amningsrådgivning via video. Det sparar tid för både dig och den nyblivna mamman.

AlteriCare icon transparent png

Främja egenvård

Ta fram individanpassade egenvårdsprogram för att träna den fysiska förmågan, men också för att stödja familjen i övergången till att vara föräldrar.

Är du intresserad av framtidens vård?