Primärvård

Låt dina patienter träffa dig online istället för att söka andra aktörer.

Digifysiskt vårdflöde

AlteriCare icon transparent png

Ökad tillgänglighet

Erbjud samma digitala tillgänglighet som nätläkare kan erbjuda och minska risken för att patienter listar sig någon annanstans “av misstag”.

AlteriCare icon transparent png

Digifysisk vård

Många ärenden kan göras helt digitalt. Andra kräver ett fysiskt besök i samband med till exempel provtagning. Ett system som stödjer ett digitalt arbetssätt sparar tid för både vårdpersonal och patient.

AlteriCare icon transparent png

Triagering

Alteri Care har ett inbyggt system för automatisk triage. Det låter dig styra patientflödet till rätt vårdnivå redan vid första digitala kontakten.

AlteriCare icon transparent png

Digital anamnes

Med poängstyrda frågor hjälper Alteri Care läkaren att snabbt bilda sig en uppfattning om patientens sjukdomstillstånd och sparar tid för vårdpersonalen.

AlteriCare icon transparent png

Digital follow-up

Alteri Care enables manual or automatic digital follow-up when a case has been closed. Deviations are reported to healthcare professionals, who can take the necessary measures.

Är du intresserad av framtidens vård?