Primärvård

Alla vårdgivare, offentliga som privata, kan bli sin egen nätläkare och erbjuda samma höga tillgänglighet som konkurrenterna. Låt dina patienter träffa dig på nätet istället för att de söker sig till andra aktörer.

Digifysiskt vårdflöde

AlteriCare icon transparent png

Ökad tillgänglighet

Erbjud samma digitala tillgänglighet som nätläkarna och minska risken att patienter listar sig någon annanstans.

AlteriCare icon transparent png

Digifysisk vård

Många ärenden går att göra helt digitalt. Andra kräver ett fysiskt besök i samband med till exempel provtagning. Ett system som stödjer ett digifysiskt arbetssätt sparar tid för både vårdpersonal och patienten.

AlteriCare icon transparent png

Triagering

Alteri Care har ett inbyggt system för automatisk triagering. Det låter dig styra flödet av patienter till rätt vårdnivå redan vid första digitala kontakten.

AlteriCare icon transparent png

Digital anamnesupptagning

Med poängstyrda frågor hjälper Alteri Care läkaren att snabbt bilda sig en uppfattning om patientens sjukdomstillstånd och sparar tid för vårdpersonalen.

AlteriCare icon transparent png

Digital uppföljning

Alteri Care möjliggör manuell eller automatisk digital uppföljning när ett ärende har avslutats. Avvikelser meddelas till vårdpersonal, som kan vidta nödvändiga åtgärder.

Är du intresserad av framtidens vård?