Sociala tjänster

Digitalisera socialtjänsten genom att erbjuda säkra e-tjänster direkt på hemsidan,
eller skicka ut inbjudningar till berörda när du vill starta ett ärende.

Planera och samordna insatser direkt i plattformen.

Säker kommunikation

AlteriCare icon transparent png

Säker kommunikation

All kommunikation internt, med medborgare eller med externa myndigheter, är garanterat säker. Undvik att oroa dig för att använda osäkra meddelandetjänster.

AlteriCare icon transparent png

Effektiv ärendehantering

Låt smarta digitala verktyg underlätta ärendehantering. Använd frågeformulär för att samla information inför ett möte och spara värdefull tid för administratörerna.

AlteriCare icon transparent png

Samordna insatser

Med Alteri Care är det enkelt att samordna insatser och dela information mellan kollegor, brukare och andra myndigheter.

AlteriCare icon transparent png

Öka tillgängligheten

Säkra digitala e-tjänster ökar socialtjänstens tillgänglighet för kommunens invånare.

Är du intresserad av framtidens vård?