Socialtjänst

Digitalisera socialtjänsten genom att erbjuda säkra e-tjänster direkt på hemsidan, eller skicka ut kallelser till berörda när ni vill påbörja ett ärende. Planera och koordinera insatser direkt i plattformen.

Säker kommunikation

AlteriCare icon transparent png

Säker kommunikation

All kommunikation internt, med medborgare eller med externa myndigheter, är garanterat säker. Slipp oron över att använda osäkra meddelandetjänster.

AlteriCare icon transparent png

Effektiv ärendehantering

Låt smarta digitala verktyg underlätta ärendehanteringen. Använd frågeformulär för att inhämta information inför ett möte och spara värdefull tid för handläggarna.

AlteriCare icon transparent png

Samordna insatser

Med Alteri Care är det enkelt att samordna insatser och dela information mellan kollegor, brukare och andra myndigheter.

AlteriCare icon transparent png

Öka tillgängligheten

Säkra digitala e-tjänster ökar socialtjänstens tillgänglighet för kommunens invånare.

Är du intresserad av framtidens vård?