för ditt vårdflöde

Alteri Care hanterar hela eller delar av ditt vårdflöde digitalt.

EXEMPEL PÅ VÅRDFLÖDE SOM VI HANTERAR

Nedan visar vi några exempel. Tänk på att Alteri Care är uppbyggt av moduler. Ni kan alltid kombinera modulerna så att de är optimalt

anpassade till ert vårdflöde och era behov.

primärvårdsbesök

Som standard så stödjer Alteri Care hela flödet för ett digitalt primärvårdsbesök. Från BankID Login till triagering, anamnes och efterföljande hantering av sjuksyster, läkare med textdialog eller videomöte.

Lösningen hanterar slutanteckningar med diagnoshantering och journalanteckningar.

Allt samlat i ett användarvänligt gränssnitt för en enkel hantering av vårdgivare som fungerar i mobilen, läsplattan eller på datorn.


videomöte

Med vår videolösning kan vårdgivaren koppla upp sig direkt till patienten för ett videosamtal utan installation av app eller några tillägg.

Man kan starta ett videomöte direkt eller boka ett videomöte för senare konsultation i vår kalender.

En läkare eller sjuksyster kan även tex under en normal telefonkonsultation enkelt snabbt etablera ett videomöte med patienten.

Vi stödjer även videomöten mellan kolleger för tex interna konsultationer.


uppföljning

Vi vill göra det möjligt att flytat ett ärende till e-vård även om det är initierat i samband med ett fysiskt patientmöte.

Med Alteri Care så är det enkelt att skapa en uppföljning för tex återbesök som kan initieras av en uppföljningsenkät innan man har mötet.

Systemets avancerade enkäthanterare gör att en organisation kan utveckla sina egna anamnes och uppföljningsenkäter för effektivare vårdhantering.

FUNDERA PÅ VAD NI SJÄLV VILL GÖRA?Ovan visas några exempel, men eftersom Alteri Care är modulbyggt har ni möjlighet att anpassa ert vårdflöde så att det
passar ert behov. Vi kommer gärna till er och ser hur vi kan utveckla ert digitala vårdflöde.