Komunen

Digitala möten inom kommunal vård och omsorg

Digitala möten inom kommunal vård

Digitala vårdmöten har slagit igenom stort och har på kort tid blivit en etablerad del av primärvården. Alteri Care tycker att det är hög tid att även den kommunala vården får dra nytta av tekniken som gjort det möjligt.

Att erbjuda olika typer av kommunens stödinsatser digitalt genom e-tjänster direkt på kommunens hemsida ökar inte bara tillgängligheten för medborgarna utan leder även till besparingar av både tid och pengar för kommunen.

Att gå över till digitala möten minskar risken för smittspridning och är ett sätt att upprätthålla tillgängligheten till kommunens tjänster i smittspridningstider.

Helsingborgs stad som förebild

Studier av pilotprojekt i Helsingborgs stad gjorda av Lunds universitet visar på stora fördelar med digitala möten inom socialtjänsten.

Vill du veta mer om Helsingborgs Stads forskningsarbete för att digitalisera socialtjänsten hittar du det här!

När passar digitala möten

Digital vård ska ses som ett komplement till den ordinarie vården och ersätter inte fysiska möten. De områden som digitala möten lämpar sig för är…

Är du intresserad av framtidens vård?