Modulbaserat

Flexibel och anpassningsbar vård- och omsorgslösning.

Flexibel och anpassningsbar vård- och omsorgslösning

Med Alteri Care kan ni själva vara delaktiga i att anpassa och effektivisera era vård- och omsorgsprocesser till just er verksamhet. Samtidigt kan ni erbjuda er målgrupp en lösning som är helt anpassad till deras behov.

Plattformens modulbaserade arkitektur hjälper till att förenkla arbetsmoment och frigöra värdefull tid till mer vård och omsorg.
Grundfunktionaliteten är säker kommunikation. Ni väljer själva om videomöten, chatt, frågeformulär eller fildelning är det som passar bäst i just er situation.

Säker inloggning med BankID, Freja eller SITHS.

Meddelandefunktion för online chatt eller asynkron kommunikation.

Frågeformulär med poängstyrd bedömning.

Tidbokning och kalender för enklare vårdplanering.

Utökat vårdteam. Bjud in behandlare och tolkar i ärendet.

Filöverföring för bilder, filer, intyg och dokument.

Kombinera med fysiska möten i den digitala processen.

Ytterligare funktioner efter behov i ärende och myndighetsutövning.

Är du intresserad av framtidens vård?