Modulbaserat

Anpassningsbar vård- och omsorgslösning

Boka demo

Flexibel och anpassningsbar vård- och omsorgslösning

Med Alteri Care är du själv med och anpassar och effektiviserar dina vård- och omsorgsprocesser till just din verksamhet. Samtidigt kan du erbjuda din målgrupp en lösning som är helt anpassad efter deras behov.

 

Plattformens modulära arkitektur hjälper till att förenkla arbetsmomenten och frigör värdefull tid för mer vård och omsorg.

 

Den grundläggande funktionen är säker kommunikation. Du väljer om chatt, videomöten, frågeformulär eller fildelning är det mest lämpliga för din verksamhet.

Säker Inloggning

Säker inloggning med BankID, Freja eller SITHS

Meddelande

Meddelandefunktion för onlinechatt eller asynkron kommunikation

Frågeformulär

Frågeformulär med poängbaserad bedömning

Kalender

Tidbokning och kalender för enklare vårdplanering

Vårdteam

Utökat vårdteam Bjud in terapeuter och tolkar till ärenden

Filöverföring

Filöverföring för bilder, dokument, filer och intyg

Videomöte

Kombinera med fysiska möten i den digitala processen

Extra Funktioner

Ytterligare funktioner efter behov i frågor och myndighetsutövning

Är du intresserad av framtidens vård?