Säkerhet

Att hantera patienter och patientdata säkert är en förutsättning för e-vård.

Du som kund ska kunna känna dig helt säker på att din data inte hamnar i orätta händer. Därför har Altericare ett omfattande säkerhetsarbete, både gällande fysisk säkerhet, och kontroll av åtkomst till olika data.

Säker datahantering

All data är krypterad enligt senaste standard och lagras i säkra datahallar inom Sverige. Det betyder att även om någon lyckas bryta sig in och stjäla de fysiska servrarna så kan de inte komma åt lagrad data.

PDL och GDPR

Altericare-plattformen följer både PDL (Patient Data Act) och GDPR (General Data Protection Regulation) samt Socialstyrelsens riktlinjer för onlineläkare.

Sekretess

Även inom en organisation kan det finnas begränsningar för vilken data en användare kan se och ha tillgång till. Med AlteriCare kan du enkelt styra reglerna för integritet mellan olika delar av organisationen och ge användarna tillgång till rätt data genom rollkontrollerad åtkomst.

Säker identifiering

Patienter loggar alltid in i systemet med BankID eller liknande funktion för att säkert kunna identifiera en patient/användare.
Som vårdgivare väljer du vilka inloggningsalternativ dina patienter ska kunna använda.

Tillgång för vårdgivare

Vårdgivare kan välja mellan olika inloggningsmöjligheter för vård- och omsorgspersonal att logga in i systemet.
Vi hanterar bland annat BankID, FrejaID och SITHS.
Antingen enskilt eller tillsammans.
Det är upp till verksamheten att definiera vilken metod som ska användas av vård- och omsorgspersonal för att logga in i systemet.

Är du intresserad av framtidens vård?