Säkerhet

Att hantera patienter och patientdata säkert är en förutsättning för e-vård.

Du som kund ska kunna känna dig helt trygg att din data inte kommer i orätta händer. Därför har Altericare ett omfattande säkerhetsarbete, både gällande den fysiska säkerheten, och styrning av access till olika data.

Säker datahantering

All data krypteras enligt senaste standard och lagras i säkra datahallar inom Sverige. Det innebär att även om någon skulle lyckas ta sig in och stjäla de fysiska servrarna så kan de inte komma åt lagrad data.

PDL och GDPR

Altericare plattformen uppfyller både PDL (Patient Data Lagen) och GDPR (General Data Protection Regulation) samt Socialstyrelsens riktlinjer för nätläkare.

Sekretess

Även inom en organisation kan det finnas begränsningar till vilken data som en användare får se och ha tillgång till. Med AlteriCare kan man enkelt styra reglerna för sekretess mellan organisationens olika delar och ge användare access till rätt data genom rollstyrd access.

Säker identifiering

Patienter loggar alltid in till systemet med BankID eller liknade funktion för att på ett säkert sätt kunna identifiera en patient / brukare.
Du som vårdgivare väljer själv vilka inloggningsalternativ era patienter ska kunna använda.

Access för vårdgivare

Vårdgivare kan välja mellan olika inloggningsalternativ för vård- och omsorgspersonal att logga in till systemet med.
Vi hanterar bland annat BankID, FrejaID och SITHS.
Antingen var för sig eller tillsammans.
Det är upp till verksamheten att definiera vilken metod som skall användas av vård- och omsorgspersonal för att logga in till systemet.

Är du intresserad av framtidens vård?