Sjukvård

Öka tillgängligheten och låt patienterna träffa er digitalt

Boka demo

Digifysiskt vårdflöde

AlteriCare icon transparent png

Ökad tillgänglighet

Erbjud samma digitala tillgänglighet som nätläkare erbjuder. Det minskar risken för att patienter listar sig någon annanstans.

AlteriCare icon transparent png

Digifysisk vård

Många ärenden kan göras helt digitalt. Andra kräver ett fysiskt besök. Ett system som stödjer ett digitalt arbetssätt spar tid för både vårdpersonal och den hjälpsökande.

AlteriCare icon transparent png

Triagering

Alteri Care har ett inbyggt system för automatisk triage. Ett prioriteringssystem som förbereder dig inför mötet med patienten och samtidigt låter dig styra patientflödet till rätt vårdnivå, redan vid den första digitala kontakten.

AlteriCare icon transparent png

Digital anamnes

Med poängstyrda frågor, som patienten besvarar, får ni snabbt en uppfattning om patientens hälsotillstånd. Det hjäper vårdpersonalen att planera och arbeta mer effektivt där det som mest behövs.

AlteriCare icon transparent png

Digital uppföljning

Systemet möjliggör automatisk, eller manuell, digital uppföljning när ett ärende har avslutats. Avvikelser rapporteras till vårdteamet, som kan följa upp och vidta nödvändiga åtgärder.

Är du intresserad av framtidens vård?