Alteri Care
modulbaserad e-vård

Att ge hälsovård ska vara så enkelt som möjligt. Det betyder att vi ständigt hjälper dig att anpassa och effektivisera dina vårdprocesser.
Plattformens modulbaserade arkitektur ger det dig som vårdgivare betydligt större möjligheter att erbjuda dina patienter en anpassad vårdlösning,
än andra typer av e-vårdsplattformar.

Med Alteri Care e-vårdplattform kan du som specialiserad vårdgivare också anpassa din vårdlösning till dina patienters behov.

Digitala möjligheter ger effektivare vård


De smarta formulären effektiviserar arbetet med anamnes och triagering. Och med det användarvänliga journalstödsystemet, förenklas handläggningen av patientinformation. I Alteri Care e-vårdplattform, kan läkare, sköterskor och annan vårdpersonal enkelt se sina kalendrar, boka och genomföra videobesök eller göra sig tillgängliga i digitala väntrum.

Med Alteri Care e-vårdplattform får du


Anpassat vårdflöde

Modulbaserad arkitektur gör det enkelt att anpassa vården till ditt vårdflöde.

Effektiv mottagning

Användarvänliga smarta formulär för triagering och anamnes och samt smidig tidsbokning för patienter och vårdpersonal.

Digitalt väntrum

Ökad service och tillgänglighet via digitalt väntrum vid drop-in besök.


Eget varumärke och design

Ert varumärke och er identitet möter era patienter i alla plattformar.

Maximal säkerhet

Säker inloggning för alla parter i samtalet med TSL/SSL certifikat genom SITHS-kort för vårdgivarna och Bank-ID för vårdtagarna.

Plattformsoberoende och 100% responsiv

Alltid optimal visning för både vårdgivare och vårdtagare oavsett ansluten mobil, platta eller dator


Smidig integration

API för integration mot befintliga journal- och vårdsystem.