Digital omsorg för alla

Att ge vård och omsorg ska vara så enkelt som möjligt. För alla. Vi erbjuder dig och ditt företag en flexibel e-vårdsplattform för framtida vård.

Boka demo

Fördelar med e-vård

AlteriCare icon transparent png

För vårdgivare

Vi hjälper dig att frigöra tid och resurser för viktigare arbetsmoment.
Med Alteri Cares flexibla plattform för e-vård blir det lättare att administrera och samordna arbetsuppgifter. Effektivare hantering och kortare utredningstid skapar förutsättningar för bättre vård och omsorg.

AlteriCare icon transparent png

För patienter

Tillgänglighet på patientens villkor blir allt viktigare. Många gånger är det lättare för människor att ta första steget mot hjälp om det kan göras digitalt. Alteri Care har utvecklat en plattform för e-vård som är lika enkel som säker – oavsett om kontakten sker via dator, mobil eller surfplatta.

AlteriCare icon transparent png

Rätt verktyg – fler möjligheter

Ibland är ett videosamtal optimalt. En annan gång ett fysiskt möte. Och en tredje gång ett vanligt telefonsamtal. Eller varför inte chatta? Människor är olika och behoven varierar från gång till gång. Vårdgivare behöver därför anpassa och effektivisera sina arbetsprocesser i takt med utveckling och förändrade behov. Alteri Care erbjuder en flexibel lösning anpassad för din verksamhet. Med användaren i fokus.

Är du intresserad av framtidens vård?