Digital vård för alla

Att ge vård och omsorg ska vara så enkelt som möjligt. För alla. Vi erbjuder dig och din verksamhet en flexibel e-vårdplattform för framtidens vård.

Fördelar med e-vård

AlteriCare icon transparent png

För vårdgivare

Vi hjälper er att frigöra tid och resurser till viktigare arbetsmoment.
Med Alteri Cares flexibla plattform för e-vård blir det enklare att administrera och samordna arbetsuppgifter. Effektivare handläggning och kortare utredningstid skapar förutsättningar för bättre vård och omsorg.

AlteriCare icon transparent png

För patienter

Tillgänglighet på patientens villkor blir allt viktigare. Många gånger underlättar det för människor att ta första steget till hjälp om det kan göras digitalt.

Alteri Care har utvecklat en plattform för e-vård som är lika enkel som säker – vare sig kontakten sker via dator, mobil eller platta.

AlteriCare icon transparent png

Rätt verktyg – fler möjligheter

Ibland är ett videosamtal optimalt. En annan gång ett fysiskt möte. Och en tredje gång ett vanligt telefonsamtal. Eller varför inte chatt? Människor är olika och behoven varierar från tid till annan.

Vård- och omsorgsgivare behöver anpassa och effektivisera sina arbetsprocesser i takt med utveckling och ändrade behov.

Alteri Care erbjuder en smidig lösning anpassad till din verksamhet. Med användaren i fokus.

Är du intresserad av framtidens vård?