Access Duo

”Vi är positivt överraskade av både klienternas och behandlarnas respons från att mötas digitalt. Samarbetet med Alteri Care har fungerat väldigt bra. Vi har fått hjälp att utveckla plattformen och vårt koncept, och vid de tillfällen vi behövt support har vi fått det på en gång.”

Access Duo arbetar med beroendevård och HVB-hem. Vi ville utveckla verksamheten genom att även erbjuda digital vård till våra kunder och klienter. Vi använder Alteri Cares plattform för digital beroendevård och kommunicerar med klienterna via videosamtal, chatt och frågeformulär, lite beroende vad som passar bäst.

”Den tekniska plattformen har fungerat bra och användarna har berättat att de tycker den är lätt att använda, vilket gjort det enklare att ta första steget mot hjälp och komma i gång med en behandling.”

Erik Andrén
VD Access duo