om alteri care

Vårt hjärta klappar för framtidens vård. Samtidigt vet vi att många våndas över förändring och drar öronen åt sig när de hör nya processer och fler digitala arbetssätt.

Det vill vi ändra på genom att sudda ut rädslan för förändring och göra den digitala resan till ett hisnande äventyr. Målet är ju trots allt att förändringen ska leda till förbättring.

Både medarbetare på arbetsplatser och invånare i samhället har allt att vinna på att ta tillvara på de fördelar som kommer med digitalisering.

Genom att sammanföra människor digitalt bidrar vi till ett mer hållbart och effektivt samhälle i stort. Här vill vi hjälpa så många som möjligt att ta nästa steg i verksamhetens digitala utveckling.

We redefine healthcare

Innovation

Med kreativa lösningar och innovativa idéer bidrar vi till att göra arbetsplatser mer effektiva. Samtidigt hjälper vi till att förbereda hela samhället, genom att skapa mer hållbara digitala arbetsrutiner för morgondagen.

Samarbete

Förutom ett nära samarbete med våra kunder arbetar vi med strategiska partners, som gynnar samhället i allmänhet och arbetsplatser i synnerhet med kvalitativa, smarta och skräddarsydda tjänster för digital vård och säker kommunikation.

goda relationer

För oss är det viktigt med goda och värdeskapande relationer. Våra kunder och partners litar på att vi tillhandahåller kvalitetstjänster, pålitlig information och kommunikation i alla led på en säker plattform.

medmänsklighet

En passion för fortsatt digitalisering och smart kommunikation driver vår kreativitet att utmana nuvarande lösningar. Vi arbetar mot en framtid som förbättrar vardagen och gör livet enklare för alla oss människor.

Vårt team

Digital vård och säker kommunikation med Alteri Care
en plattform att växa i

HISTORIEN OM ALTERI CARE

Historien startar 2019, men företaget består delvis av samma eldsjälar som en gång i tiden utvecklade de digitala vårdplattformar som idag används av flera välkända vårdappar. Just därför har vi en unik marknadsposition inom digital affärsutveckling och lång och pålitlig erfarenhet av att leverera stabila digitala lösningar. Oavsett om det är inom sjukvård, kommunal verksamhet eller tjänstesektor.

I takt med samhällsutvecklingen har vi byggt vidare på vår plattform – för att möta behovet av digitala processer och tjänster, men också för att kunna tillgodose förväntningarna som finns i kundupplevelsen.

Vi vet att många arbetsmoment blir både enklare och mer effektiva med säker digital kommunikation. Och vi vet att allt fler i samhället förväntar sig smarta digitala lösningar.

Därför erbjuder vi en flexibel plattform för digital vård och säker kommunikation. Så att fler ges möjlighet att nyttja alla fördelar som kommer med digitalisering. Vårt tjänsteutbud passar lika bra för vård som det gör för säker kommunikation i stort.

Vi har vårt hjärta i Malmö men vår verksamhet finns representerad i flera länder med kontor även i Lissabon (Portugal) och Dar Es Salaam (Tanzania).

För oss handlar det om att ge din verksamhet en stabil grund, med stor utvecklingspotential, så att du är redo att möta morgondagens nya samhällsstruktur med digital vård och säker kommunikation.

Alteri Care löser dina utmaningar i dag och hjälper dig att ligga steget före i morgon