så jobbar vi

Fyra viktiga principer

Alteri Cares plattform bygger på fyra viktiga principer, som alla bidrar till att kunden känner sig trygg och får ut så mycket som möjligt av den digitala satsningen.

Säkerhet först

Hantering av känsliga personuppgifter kräver genomgående säkra system. Både för att uppfylla lagar som patientdatalagen PDL och GDPR, men också för att skapa förtroende hos patienterna. Vår säkerhetsstrategi omfattar allt från drift och val av servrar till kryptering, säker inloggning och sekretess i plattformen.

Anpassningsbart

För att plattformen ska kunna användas i många olika vårdsituationer, och andra verksamheter, krävs det att den är anpassningsbar. Alla vårdgivare arbetar efter sina specifika rutiner, även om de till ytan utför samma vård. Varje kund ska därför kunna utveckla sin verksamhet efter rådande arbetsrutiner. Plattformen innehåller en lång rad funktioner som kan slås av och på efter behov och önskemål.

Användarvänlighet

Alteri Care har utformat användargränssnittet så att även personer med mindre datorvana kan hantera systemet med enkelhet. Tydliga menyer och en öppen layout gör det lätt att förstå och hitta rätt. För användare med större datorvana kan olika arbetsmoment snabbas upp väsentligt. Det enkla gränssnittet hjälper dem att utföra uppgifter effektivt.

Samarbete över gränserna

Tack vare en öppen inställning till samarbete över gränserna har Alteri Care ett brett nätverk av företagspartners som levererar olika komponenter. Det ger oss kapacitet att vara lyhörda för kunders önskemål samtidigt som vi kan erbjuda långsiktiga och heltäckande lösningar. Exempel på sådana komponenter är digitala fullmakter, en utbildningsplattform, statistik och analysverktyg och realtidsöversättningar för chatt och meddelanden.

Framgången börjar med din unika historia

Digitalisering är kärnan i Alteri Cares erbjudande. En SaaS plattform (Software as a service) där våra kunder på ett säkert sätt kan bygga nya digitala arbetsrutiner och fullt ut nyttja dess kapacitet och möjligheter. Målbilden är att varje kund och arbetsplats själva kan bestämma hur den unika digitaliseringsresan ska se ut.

Vi finns med och stöttar under processens gång.

FLEXIBILITET ÄR ETT VINNANDE KONCEPT

Flexibiliteten i vår plattform är anledningen till att Alteri Care passar i många olika branscher och verksamheter. Vi är övertygade om att vår teknik och kompetens, tillsammans med din erfarenhet, kommer vara en stark drivkraft i omställningen till morgondagens digitala vård och säkra kommunikation.

För oss är det viktigt att allra först lyssna in dig. Hur ser dina behov ut? Vad behöver din arbetsplats förbättra för att bli mer effektiv? Vad kan du börja med att förändra?

VÅR PROJEKTMODELL V.I.P.

Expertstöd vid införande

Att ändra arbetsrutiner och jobba digitalt i större utsträckning har sina utmaningar. Medarbetare, som är vana att arbeta på ett särskilt sätt, behöver både utbildning, stöd och tydliga argument till varför förändringar genomförs. Slutanvändare behöver också informeras och tid att ställa om till nya rutiner.

Hela affärsmodellen i en verksamhet kan påverkas när både medarbetare och slutkund erbjuds fler digitala tjänster. Då finns vi här som ett stöd. Vi delar gärna med oss av många års erfarenhet av att bygga effektiva lösningar för både e-hälsa och säker digital kommunikation. Erfarenheter som kan vara avgörande för hur lyckosam den digitala satsningen blir. 

Transparent samarbete med kunder

Genom hela införandeprocessen, och även efteråt, används smarta digitala verktyg för att samla in krav på förändringar, projektuppföljning, kvalitetsarbete och support. 

Införandeprojekt

Alteri Care arbetar enligt en beprövad projektmodell tillsammans med dig för att minimera risken av förseningar och missförstånd. Du tilldelas en projektledare som håller i hela projektet, från behovsanalys, konfiguration, kvalitetssäkring och utbildning av din personal.

 

säkerhet

Säker datahantering

Du som kund kan vara trygg med att din data inte hamnar i orätta händer. Alteri Care har omfattande säkerhetsprocesser och arbetar kontinuerligt med både fysisk säkerhet och kontroll av åtkomst till olika data. All data är krypterad enligt senaste standard och lagras i datahallar i Sverige.

PDL och GDPR

Alteri Care följer både GDPR, PDL (pateintdatalagen) och Socialstyrelsens riktlinjer för onlineläkare.

Sekretess

Även inom en organisation kan det finnas begränsningar för vilken data en användare ska se och ha tillgång till. Med Alteri Care styr du enkelt reglerna för integritet mellan olika delar av organisationen. Genom rollstyrd åtkomst ger du användarna tillgång till rätt data.

Säker identifiering för alla

Patienter loggar in i systemet med BankID, eller liknande identifiering. Du som vårdgivare väljer vilka inloggningsalternativ dina patienter ska kunna använda.

Verksamheten definierar vilken inloggningsmetod som ska användas av vård- och omsorgspersonal: BankID, Freja eID och SITHS.

Alteri Care i mobilen

Alteri Care – vi digitaliserar din verksamhet
tillsammans med dig