säker kommunikation

Tänk bortom säkra videomöten

Med Alteri Care får du mer än säkra videomöten. Vi ser till helheten. Det innebär att vi hjälper dig att förbättra dina arbetsprocesser. Och gör din arbetsdag enklare.

En säker videotjänst löser kanske tillfälliga kommunikationsproblem. Men den förändrar inte inte dina arbetsprocesser i grunden, och den hjälper dig inte framåt i verksamhetsutvecklingen. Den är bara ett av många verktyg i lådan.

Vi vill att du ska kunna skapa en bättre arbetsmiljö för dig och dina medarbetare. Med en digital samarbetsyta kommunicerar ni fritt med varandra på olika sätt. Ni kan dela filer och dokument, skapa och hålla ihop team och ärenden. Och ni bjuder enkelt in deltagare utanför organisationen.

säker kommunikation med Alteri Care

Säker inloggning med BankID, Freja eID och SITHS

Säkra videomöten

Säker chatt

Säker dokumenthantering

Säker samarbetsyta

Enkel styrning av access

En samarbetsyta för dina medarbetare. Och ett säkert kommunikationsverktyg mellan kommun, invånare och myndigheter.

Vad är digitalisering för dig?

Svaren vi möts av när vi frågar vad digitalisering betyder för dig

  • Ändrade arbetssätt
  • Tillgänglighet
  • Mer och bättre service till kommunens invånare
  • Effektivisering
  • Metod för verksamhetsutveckling

Håller du med?

Det som är bra i kråksången är att svaren stämmer väl överens med vår bild av digitalisering. Samtidigt kan det vara svårt att greppa exakt vad det är. Och vad fortsatt digitalisering kommer innebära för oss i längden. 

Det är inte så konstigt när digitaliseringen omnämns som den mest samhällsomvälvande processen sedan industrialiseringen. Men vilken tur då att Alteri Care sitter inne på massor av engagemang, kompetens och lösningar – redo att hjälpa dig med nästa steg mot en tryggare och mer effektiv arbetsplats.

Men var börjar vi då?

Vi hör dig när du säger att det även finns stora utmaningar förknippat med digitalisering.

Vi är inte där just nu. Vi mäktar inte med det här för tillfället. Vi måste bygga från grunden först.

Mellan raderna anar vi en viss rädsla. Det är klart att det är ett stort steg att ta, när man ska in och röra om i processer och peta i medarbetares invanda arbetsrutiner. Det är mycket som ska klaffa och olika system som ska prata med varandra kors och tvärs.

Men när är vi där? Är vi någonsin där? När är det rätt i tiden att utveckla verksamheten mot mer digitala arbetsrutiner? Och hur ska den där grunden byggas egentligen? 

Sanningen är nog att vi aldrig riktigt kommer att vara där. Tidpunkten är aldrig helt rätt. Alla kommer inte att vara med på tåget och allt blir inte perfekt. Till en början…
Men.

Vi bygger grunden tillsammans med dig.

Du behöver inte ha all fuktionalitet på en gång. Vi börjar småskaligt med de behov din verksamhet har just i dag. Samtidigt förser vi dig med möjligheten till fortsatt utveckling, så att du tryggt kan möta morgondagens krav på digitalisering.

Om och när du vill ha fler smarta funktioner, hjälper vi dig att bygga vidare. Vår målsättning är att förse din verksamhet med arbetsprocesser som är skräddarsydda efter just era behov.

Säker inloggning

Hantering av hälsodata är känsligt och kräver högsta säkerhet. Säker identifiering med BankID, Freja eID eller SITHS garanterar att endast de som ska ha tillgång till information har det. 

Filöverföring

En gemensam samarbetsyta där du enkelt laddar upp och delar bilder, dokument, filer och intyg med teamet. Behörigheter styr vem som har tillgång till vad.

Videomöten

Videomöten, enskilt eller i grupp, är en central del i många verksamheter. Inom digital vård är det ett utmärkt komplement till fysiska besök. Det finns många fördelar med att inte alltid vara bunden till fysiska träffar.

Ärendehantering

Vid längre dialoger i pågående ärenden behövs en bra och strukturerad samarbetsyta, ett stöd för ärendehantering där all kommunikation och informationsutbyte kan ske. 

Chatt och meddelanden

Skicka i väg ett meddelande på språng, är i många avseenden ett effektiv sätt att kommunicera på. Det skapar förutsättningar att nyttja luckor i planeringen, utan att behöva avsätta särskild tid i kalendern.

Hantera arbetsgruppen

Håll ihop teamet och arbeta smartare tillsammans. En gemensam samarbetsyta skapar struktur och minskar risken för missförstånd. Här samordnar du ärenden och delar känslig eller sekretessbelagd information med kollegorna.

 

Alteri Care ger dig säker kommunikation
och smartare arbetsrutiner