digital vårdplattform

Hinner du hjälpa alla?

När vården står inför allt längre vårdköer, brist på personal och minskade budgetar behöver vi hjälpas åt.

Hälso- och sjukvården rustar för omställning till god och nära vård. Det innebär att vården i högre grad kommer att utgå från patientens specifika behov och förutsättningar. Bättre tillgänglighet är en annan viktig drivkraft. Likaså mer hälsofrämjande arbete och enklare kommunikation mellan olika vårdinstanser, patienter och närstående. 

Fler patienter kommer vårdas hemma under längre tid. Som individer förväntas vi också ta ett större egenansvar för både hälsa och välbefinnande. Sammantaget ställer vården, i dag och framöver, höga krav på både arbetsprocesser, verksamhetssystem, vårdpersonal och patienter. 

Med digital vård kan du hjälpa fler 

För att lyckas med omställningen till god och nära vård krävs det att vi välkomnar ett digitalt helhetsperspektiv. Och att vi omfamnar alla fördelar med fortsatt digitalisering.

Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för dig och din verksamhet.

Med Alteri Care får du en digital vårdplattform, där du på ett säkert sätt bygger upp nya digitala arbetsrutiner. Till stor del handlar det om att fullt ut nyttja kapacitet och möjligheter som redan finns.

Du får verktygen som hjälper hela vårdteamet att effektivisera nuvarande rutiner och underlätta det dagliga arbetsflödet. Öka tillgängligheten men minska administrationen. Gör det enkelt att samarbeta i olika vårdsituationer, inom och utanför teamet. Med kollegor, patienter, anhöriga, tolkar och specialister.

Vi anpassar dina vårdtjänster
i takt med verksamhetens utveckling

Fördelar med digital vård

Fördelar för vårdgivaren

Effektiva arbetssätt

Frigör tid och resurser för viktigare arbetsmoment. Med smarta digitala verktyg underlättar du kommunikationen och minskar administrationen. Effektiv hantering och kortare utredningstider skapar förutsättningar för bättre vård och omsorg.

Samordna insatser

Med vår lösning för säker kommunikation blir det smidigt att dela information och samordna insatser mellan kollegor, olika avdelningar, myndigheter och anhöriga. Allt och alla är samlade i en lösning – enkelt och säkert!

Säkra möteskanaler

Du behöver aldrig oroa dig för osäkra meddelandetjänster och vilken information du delar i olika ärenden, vare sig det sker i videosamtal, e-post eller meddelanden. All kommunikation, såväl intern som extern, är krypterad och integritetsskyddad.

Fördelar för patienten

Ökad tillgänglighet

Erbjud samma digitala tillgänglighet som nätläkare erbjuder. När patienter kan erbjudas hjälp, flexibelt och snabbt, fler timmar på dygnet, minskar risken för att de listar sig någon annanstans.

Digifysisk vård

Många besök kan göras helt digitalt. Andra kräver ett fysiskt möte. Förutom att digitala möten spar tid både för vårdpersonal och patient är flexibiliteten mycket uppskattad. Vårdärenden som hanteras snabbt och smidigt, utan att vårdtagaren behöver uppsöka fysisk vårdenhet, är ett vinnande koncept i vardagen.

Tryggt och delaktigt

Med videosamtal upplever många patienter en ökad trygghet. När man dessutom kan bjuda in fler parter, som till exempel psykolog, specialistläkare eller tolk i ett möte uppstår en delaktighet. Digital vård blir ett enkelt och naturligt sätt för patienter att få hjälp.

En digital vårdplattform
för effektiv administration och smidigare patienthantering.
I dag. Och i morgon.

Funktioner för effektiva vårdflöden

Tidsbokning

Med tidbokning och kalenderfunktion blir det ett jämnare patientflöde och bättre kontroll. Det avlastar personalen och gör vårdplaneringen enklare.

Ärendehantering

Spara värdefull tid genom att låta smarta, digitala verktyg underlätta ditt arbete. Med enkla frågeformulär samlar du in nödvändig information inför ett möte och är väl föreberedd med eventuella åtgärder.

Triagering

Alteri Care har ett inbyggt system för automatisk triage. Ett prioriteringssystem som förbereder dig inför mötet med patienten och samtidigt låter dig styra patientflödet till rätt vårdnivå, redan vid den första digitala kontakten.

Digital anamnes

Med poängstyrda frågor, som vårdtagaren besvarar, får vårdgivaren snabbt en uppfattning om patientens hälsotillstånd. Det hjälper vårdpersonalen att planera och arbeta mer effektivt, där det som mest behövs.

Hantera vårdteam

Med vårdteam bestående av personal, extern kompetens och närstående skapar du bättre möjlighet att samordna vårdinsatser på ett smidigare sätt än vad som sker i dag. En gemensam kommunikationsyta minskar dessutom risken för missförstånd.

Säker inloggning

Hantering av hälsodata är känsligt och kräver högsta säkerhet. Säker identifiering med BankID, Freja eID eller SITHS garanterar att endast de som ska ha tillgång till information har det.

Läs mer om hur Alteri Care kan användas för Beroendevård och Distansvård

Säker inloggning

Hantering av hälsodata är känsligt och kräver högsta säkerhet. Säker identifiering med BankID, Freja eID eller SITHS garanterar att endast de som ska ha tillgång till information har det. 

Automatisk triage

Vårdsökande ska hamna rätt redan vid den första digitala kontakten. Prioriteringssystemet förbereder dig inför mötet med patienten och hjälper dig styra patientflödet till rätt instans och vårdnivå.

 

Ärendehantering

Vid längre dialoger i pågående ärenden behövs en bra och strukturerad samarbetsyta, ett stöd för ärendehantering där all kommunikation och informationsutbyte kan ske. 

Videomöten

Videomöten, enskilt eller i grupp, är en central del i många verksamheter. Inom digital vård är det ett utmärkt komplement till fysiska besök. Det finns många fördelar med att inte alltid vara bunden till fysiska träffar.

Chatt/Meddelanden

Skicka i väg ett meddelande på språng, är i många avseenden ett effektiv sätt att kommunicera på. Det skapar förutsättningar att nyttja luckor i planeringen, utan att behöva avsätta särskild tid i kalendern.

Frågeformulär

Ett smidigt sätt att inhämta information på. Genom att förbereda frigör du tid som kan användas mer effektivt. Samtidigt får mottagaren möjlighet att i lugn och ro svara på frågor och ge sin bild av situationen.

Filöverföring

En gemensam samarbetsyta där du enkelt laddar upp och delar bilder, dokument, filer och intyg med teamet. Behörigheter styr vem som har tillgång till vad.

Hantera vårdteam

Med vårdteam bestående av personal, extern kompetens och anhöriga skapar du möjlighet att samordna vårdinsatser på ett bättre sätt än vad som sker idag. En gemensam yta minskar dessutom risken för missförstånd.

 

Vi utgår från dagens utmaningar och hjälper dig att möta morgondagens digitala vård