Digitalisera dina vårdflöden

Med Alteri Care är du redo att möta framtidens hälso- och sjukvård

Säker kommunikation

Så mycket mer än videomöten, chatt och fildelning

Inera SDK

Säker kommunikation mellan myndigheter

Flexibelt

Flexibiliteten och det rika utbudet av funktioner i plattformen gör att den kan användas inom olika branscher och verksamhetsområden. Du måste inte ha alla funktioner på en gång. Det här är en plattform att växa med.

Säkert

Hantering av känsliga uppgifter kräver hög säkerhet och kontinuerlig kontroll. All data är krypterad enligt senaste standard och lagras i Sverige. Skydda din data med säkra inloggningsmetoder som BankID, Freja eID eller SITHS.

Användarvänligt

En plattform ska vara lätt att förstå och enkel att använda. Här håller du enkelt ihop arbetsteam, ärenden och dokumentation. Smidig kommunikation, både internt och externt.

våra lösningar

digital vårdplattform

Med Alteri Cares digitala vårdplattform hanterar du hela patientresan från första kontakt med patient till behandling och dokumentation. Med inbyggda moduler som till exempel tidsbokning, triagering, anamnes, chatt och video och hantera vårdteam definierar du enkelt dina vårdprocesser.

säker kommunikation

Hanteringen av känsliga uppgifter kräver trygga lösningar. Med Alteri Cares system för säker kommunikation kommunicerar du internt och externt med video, chatt och fildelning.
När du känner dig trygg med systemet blir det dagliga arbetet både enkelt och effektivt.

Inera SDK med alteri care

Lösning för kommunikation inom offentlig sektor. Alteri Care är godkänd av DIGG för att hjälpa dig med införandet av SDK. Vi erbjuder Accesspunkt, Meddelandetjänst och Meddelandeklient.

Så enkelt inför du Alteri Care i din verksamhet

Varje kundresa är unik. Vi stöttar dig genom alla steg i processen.

  1. Behovsanalys
  2. Anpassa den grafiska profilen
  3. Anpassa plattormen efter dina processer
  4. Kvalitetsgranskning
  5. Utbildning av din personal
  6. Klart! Redo att lanseras

referenser

Vad våra kunder säger

Vi är positivt överraskade av både klienternas och behandlarnas respons från att mötas digitalt. Samarbetet med Alteri Care fungerar väldigt bra. Vi har fått hjälp att utveckla plattformen och vårt koncept, och vid de tillfällen vi behövt support har vi fått det omedelbart.

 

Erik Andrén
VD, Access duo

 

Vad våra kunder säger

Vi valde Alteri Care för att vi såg hur plattformen löser de behov vi har nu, men också de behov vi ser längre fram. Dessutom fick vi en väldigt bra känsla när vi pratade med teamet.

 

Krister Bergsvik
Projektledare Säkra möten, Norrköpings kommun

 

Vad våra kunder säger

Med Alteri Cares plattform får vi helt andra möjligheter att erbjuda vård. Med hjälp av tekniken har vi effektiviserat verksamheten och fått ett helt nytt flow i våra arbetsrutiner. Det i sin tur gör att vi kan hjälpa fler patienter.

 

Mikael Jebril
CEO, Ezytiba Medical Clinics, Tanzania

 

Nyheter