ETT URVAL
AV KUNDER

Ezytiba

Ezytiba

”Med Alteri Cares plattform får vi helt andra möjligheter att erbjuda vård. Tidigare dokumenterades allt på papper. Med hjälp av tekniken har vi...

read more
Access Duo

Access Duo

”Vi är positivt överraskade av både klienternas och behandlarnas respons från att mötas digitalt. Samarbetet med Alteri Care har fungerat väldigt...

read more
Alzheimer Sverige

Alzheimer Sverige

”Vårt primära syfte är att sprida kunskap och skapa trygghet. Här ser vi att Alteri Cares digitala vårdplattform ger oss möjligheten att tillgodose...

read more
Norrköpings Kommun

Norrköpings Kommun

”Vi valde Alteri Care för att vi såg hur plattformen löser de behov vi har nu, men också de behov vi ser längre fram. Dessutom fick vi en väldigt...

read more
Safecheck-in

Safecheck-in

”Tack vare Alteri Cares plattform kan personer i behov av sjukvård boka tid digitalt dygnet runt. Vi vill att kommunikationen mellan invånare och...

read more

En plattform – många möjligheter
Din framgång börjar med din unika historia