Alzheimer Sverige

”Vårt primära syfte är att sprida kunskap och skapa trygghet. Här ser vi att Alteri Cares digitala vårdplattform ger oss möjligheten att tillgodose dessa önskemål. Plattformen ger oss fina förutsättningar att skapa en både bättre och tryggare kognitiv vardag för fler människor.”

Alzheimer Sverige är en rikstäckande patient- och anhörigorganisation för människor som lever med en kognitiv sjukdom samt deras anhöriga och närstående. De har till uppgift att ge råd och stöd till patienter och anhöriga, uppmärksamma och belysa de problem och möjligheter som finns för berörda samt verka för bättre vård och omsorg för människor med minnessjukdomar.

Den centrala verksamheten utgår från Malmö och kompletteras med 15 lokalföreningar som finns runt om i landet. Lokalföreningarna erbjuder mötesplatsen Café Minnesvärt som vänder sig till personer med Alzheimer eller annan kognitiv hjärnsjukdom, såväl som till deras anhöriga och andra intresserade. Vid träffarna sker alltid någon form av kunskapsöverföring kring vilka resurser som finns i samhället samt information om sjukdomen och dess förlopp. Vi arbetar ständigt för att starta nya lokalföreningar med Café Minnesvärt, berättar Malou Nevhage, utvecklingsansvarig på Alzheimer Sverige.

”Vi vill fungera som ett tryggt kunskapsnav där vi löpande utökar navet med fler ekrar, i form av nya lokalföreningar. och fler samarbetspartners. Ju fler vi blir desto bättre förutsättningar för att nå ut och hjälpa fler människor.”

Med Alteri Cares plattform för digital vård erbjuder Alzheimer Sverige ett stöd, dit vem som helst i behov av rådgivning kan vända sig. På alzheimersverige.se kan man via den digitala rådgivningen boka ett möte för att få kontakt med utbildade och kvalificerade demenssjuksköterskor samt diplomerade Silviasystrar. Tjänsten är kostnadsfri.

”Alteri Cares plattform erbjuder även möjligheten att skapa säkra digitala gruppmöten för till exempel samtal och utbildningar. Det är bara fantasin som sätter gränserna”.

Vi ser flera viktiga användningsområden för plattformen. Med den kan vi genom säkra videomöten även erbjuda digitala gruppsamtal, stödgrupper och informationsträffar. Och digital gruppträning såsom balansträning och sittyoga. Sammantaget är tjänsten en fantastisk möjlighet och ett steg helt i linje med samhällsutvecklingen, avslutar Malou Nevhage entusiastiskt.