Ezytiba

”Med Alteri Cares plattform får vi helt andra möjligheter att erbjuda vård. Tidigare dokumenterades allt på papper. Med hjälp av tekniken har vi effektiviserat verksamheten och fått ett helt nytt flow i våra arbetsrutiner. Det i sin tur hjälper oss att behandla fler patienter.”

Ezytiba Medical Clinics i Tanzania erbjuder såväl fysiska vårdbesök som digital vård. Kliniken har på väldigt kort tid etablerat samarbete med en majoritet av de stora hotellen på Zanzibar och erbjuder därigenom vård till turister, hotellens anställda och lokalbefolkningen.

Det lokala hälsoministeriet har uppmärksammat Ezytibas snabba tillväxt och de positiva effekterna av att införa digitala rutiner och modern teknik inom vård och omsorg. Hälsoministeriet arbetar därför aktivt med att stödja verksamheten på olika sätt.

Mikael Jebril
CEO Ezytiba Medical Clinics, Tanzania