Norrköpings Kommun

”Vi valde Alteri Care för att vi såg hur plattformen löser de behov vi har nu, men också de behov vi ser längre fram. Dessutom fick vi en väldigt bra känsla när vi pratade med teamet.”

Norrköpings kommun såg möjligheterna med Alteri Cares plattform, både för den säkra kommunikationens skull och för framtida behov av en digitaliseringsplattform som möter kraven på ”God och nära vård”

Samtliga kommunens förvaltningar och kommunala bolag använder Alteri Cares tjänster i olika utsträckning. Främst socialtjänsten och arbetsmarknadsförvaltningen, som har en hög intensitet i sina respektive verksamheter.

Krister Bergsvik
Projektledare, Säkra möten, Norrköpings kommun