“Vart fjärde digitalt vårdbesök hade inte blivit av om patienterna varit hänvisade till fysisk vård.”

Ja, det är inte svårare än så. Med digitala alternativ kan fler få hjälp. Det blir vård som blir av.
Samtidigt sänker vi tröskeln för att söka vård och behandling när vi faktiskt behöver den. Bra va? 😀

Visste du förresten att i Alteri Cares plattform kan vårdgivare:

📲 Forma nya digitala arbetsrutiner och erbjuda fler vårdtjänster.

📲 Anpassa plattformen efter olika vårdsituationer, utifrån verksamhetens behov.

📲 Effektivt arbeta i vårdteam och bjuda in t ex tolkar, terapeuter och specialistläkare i säkra digitala videomöten.

När vi drar fördel av digitaliseringen skapar vi effektivare arbetsrutiner och ett bättre flow. Då frigör vi värdefull tid och ökar tillgängligheten för fysiska vårdmöten.

Självklart ska den fysiska vården ta plats och tid. Och det får den göra när den digitala vården blir ett självklart komplement.

När du vill veta mer om digital vård finns vi här för dig.

Med önskan om en fin måndag till oss alla! 🤗

Alteri Care