Digitala stödfunktioner för beroendevård

Sänk tröskeln för att söka vård

Beroende och missbruk är ofta förknippat med känslor av skam och misslyckande. Det gör att vissa inte söker vård i tid. Genom att erbjuda digitala steg på vägen mot behandling sänks tröskeln och fler vågar söka hjälp. I tid.

Gruppterapi online

Gruppterapi kan vara en effektiv metod vid behandling av missbruk. I Alteri Cares plattform skapar du enkelt aktiviteter som brukare sedan anmäler sig till, eller bjuds in till.

Digitala verktyg förenklar uppföljning

Med verktyg för poängstyrda frågeformulär och digital utvärdering blir det enkelt att följa upp hur effektiv behandlingen är.

Minska risken för återfall

Minska risken för återfall efter behandling genom att erbjuda digitala supportsamtal via chatt eller video.

Vi utgår från dagens utmaningar och hjälper dig att möta morgondagens digitala vård