Ezytiba

Ezytiba

”Med Alteri Cares plattform får vi helt andra möjligheter att erbjuda vård. Tidigare dokumenterades allt på papper. Med hjälp av tekniken har vi effektiviserat verksamheten och fått ett helt nytt flow i våra arbetsrutiner. Det i sin tur hjälper oss att behandla fler...
Access Duo

Access Duo

”Vi är positivt överraskade av både klienternas och behandlarnas respons från att mötas digitalt. Samarbetet med Alteri Care har fungerat väldigt bra. Vi har fått hjälp att utveckla plattformen och vårt koncept, och vid de tillfällen vi behövt support har vi fått det...
Alzheimer Sverige

Alzheimer Sverige

”Vårt primära syfte är att sprida kunskap och skapa trygghet. Här ser vi att Alteri Cares digitala vårdplattform ger oss möjligheten att tillgodose dessa önskemål. Plattformen ger oss fina förutsättningar att skapa en både bättre och tryggare kognitiv vardag för fler...
Norrköpings Kommun

Norrköpings Kommun

”Vi valde Alteri Care för att vi såg hur plattformen löser de behov vi har nu, men också de behov vi ser längre fram. Dessutom fick vi en väldigt bra känsla när vi pratade med teamet.” Norrköpings kommun såg möjligheterna med Alteri Cares plattform, både för den säkra...
Safecheck-in

Safecheck-in

”Tack vare Alteri Cares plattform kan personer i behov av sjukvård boka tid digitalt dygnet runt. Vi vill att kommunikationen mellan invånare och vårdpersonal ska vara smidig. Den här tjänsten är tidsbesparande för vårdpersonalen och enkelt tillgänglig i mobilen för...